BIP - Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie

BIP - strona główna
Miejski Dom Kultury BATORY w ChorzowieMiejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
KONTROLE

Lp.

 Oznaczenie organu kontroli

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli 

Data podjęcia kontroli 

Data zakończenia kontroli 

Zalecenia kontrolne

1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział Chorzów

Prawidłowość deklarowania składek ubezpieczenia i wypłata świadczeń z funduszu ZUS

19.05.1998

27.05.1998

Protokół kontroli

 

2

Urząd Miasta Chorzów

Kontrola zagadnień finansowych za okres roku 2000 i I półrocze 2001

15.01.2002

15.02.2002

 

3

Urząd Miasta Chorzów

Nieprawidłowości dotyczące zawieranych umów

17.07.2003

25.07.2003

 

4

Urząd Skarbowy Chorzów

Kontrola podatku VAT od maja do grudnia 2004 w związku z wnioskiem o stwierdzeniu nadpłaty

02.03.2005

10.03.2005

Protokół kontroli

5

Urząd Miasta Chorzów

Kontrola przychodów i wydatków jednostki

06.10.2006

23.10.2006

19.10.2006

26.10.2006

Protokół kontroli

6

Urząd Miasta Chorzów

Kontrola umów zleceń i umów o dzieło począwszy od 2004 roku

08.05.2007

30.05.2007

11.06.2007

19.06.2007

26.06.2007

14.05.2007

06.06.2007

15.06.2007

20.06.2007

26.06.2007

Protokół kontroli

7

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział Chorzów

w/g upoważnienia

34.03.2009

31.03.2009

Zgodnie
z ustawą
o systemie ubezpieczeń nie wydaje się

8

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Kontrola realizacji ustawy o przebiegu służby zastępczej

26.06.2009

26.06.2009

Protokół kontroli

9

Urząd Miasta Chorzów

Stosowanie procedur kontroli finansowej w zakresie 5% wydatków jednostki

12.10.2009

14.10.2009

Protokół kontroli

10

Urząd Skarbowy Chorzów

Kontrola zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług

04.07.2011

05.07.2011

Protokół kontroli

11

Państwowa Inspekcja Pracy
w Katowicach

Kontrola urlopów wypoczynkowych; wybranych zagadnień z zakresu Prawa Pracy i Technicznego Bezpieczeństwa Pracy; sprawdzanie poprawności informacji składanych do ZUS dla ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe(ZUS IWA)

23.08.2011

24.08.2011

Protokół kontroli

12

Urząd Miasta Chorzów

Aktualność kompletność BIP w jednostkach miejskich

27.11.2012

27.11.2012

Protokół kontroli

13

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Chorzowie

Kontrola kompleksowa obiektu

22.03.2013

22.03.2013

Protokół kontroli

14

Urząd Miasta Chorzów

Kontrola wydatków za 2011,2012; gospodarowanie pomieszczeniami

29.05.2013

05.07.2013

Protokół kontroli

15

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Chorzowie

Kontrola sanitarna

04.09.2013

04.09.2013

Protokół kontroli

16

Urząd Miasta Chorzów

Audyt bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych

11.10.2013

11.10.2013

 

17

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział Chorzów

Prawidłowość deklarowania składek ubezpieczenia i wypłata świadczeń z funduszu ZUS

13.05.2014

30.05.2014

Protokół kontroli

18

Urząd Miasta Chorzów

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych dot. Aktualności i kompletności BIP

17.06.2014

17.06.2014

 

19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Chorzowie

Kontrola sanitarna w zakresie poboru próbek wody do badań laboratoryjnych

14.07.2014

14.07.2014

 

20

Urząd Miasta Chorzów

Gospodarka środkami finansowymi

21.10.2014

25.11.2014

Protokół kontroli

21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Chorzowie

Kontrola sanitarna w zakresie poboru próbek wody do badań laboratoryjnych

15.06.2015

15.06.2016

 

22

Urząd Miasta Chorzów

Korzystanie przez pracowników z ryczałtów samochodowych.

Zawieranie umów zleceń oraz umów o dzieło w latach 2013-2014

03.02.2016

15.02.2016

01.03.2016

10.03.2016

09.02.2016

25.02.2016

07.03.2016

21.03.2016

Protokół kontroli

23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Chorzowie

Ocena stanu sanitarnego obiektu

27.06.2016

27.06.2016

 

24

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chorzowie

Kontrola książki obiektu budowlanego w ramach Akcji „Bezpieczne Wakacje”

28.07.2016

28.07.2016

Protokół kontroli

 osoba odpowiedzialna za treść: A. Krzyżanowska, dnia: 2012-11-26
utworzony: 05-10-2006 / modyfikowany: 29-09-2021
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie 2022, kontakt: marcin@mdkbatory.pl