BIP - Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie

BIP - strona główna
Miejski Dom Kultury BATORY w ChorzowieMiejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
DYREKCJA JEDNOSTKI

DYREKCJA:

Dyrektor
Sylwester Paprocki
tel. 32 2460 060-3
sylwek@mdkbatory.pl  

DYREKTOR MDK "BATORY" w szczególności:
- kieruje całokształtem działań MDK "Batory",
- zarządza MDK "Batory" oraz reprezentuje go na zewnątrz,
- jest zwierzchnikiem w stosunku do pracowników MDK "Batory",
- ustala wewnętrzną organizację MDK "Batory",
- tworzy i wprowadza w życie regulaminy, procedury i inne przepisy wewnętrzne,
- prowadzi nadzór nad racjonalną gospodarką MDK "Batory",
- współpracuje z organami administracji, organizacjami oraz instytucjami z terenu Chorzowa i poza jego granicami.

PROGRAM DZIAŁANIA MDK BATORY 2020-2024

z-ca Dyrektora ds. finansowych - Główny Księgowy
Krystyna Koprowska-Glinka
tel. 32 2460 871
krystyna@mdkbatory.pl

 ZASTĘPCA DYREKTORA MDK "BATORY" pełni zastępstwo podczas nieobecności Dyrektora w sprawach związanych z bieżącą działalnością MDK "Batory".PRACOWNICY ADMINISTRACJI ORAZ KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH:

Gł. specjalista ds. finansowych - z-ca gł. księgowego
Bożena Nowak-Chowańska
tel. 32 2460 871
bozena@mdkbatory.pl

Gł. specjalista ds. administracji, kadr i sprzedaży
Mirosław Łysikowski
tel. 32 2460 870
mirek@mdkbatory.pl

Dział administracji i zamówień publicznych
Marcin Krzemień
tel. 32 2460 872
marcin@mdkbatory.pl

Dział Imprez
Karolina Janota
tel. 32 2460 061
karolina@mdkbatory.pl

Aleksandra Krzyżanowska-Szołtysek
tel. 32 2460 062
ola@mdkbatory.pl

Anna Wietecha
tel. 32 2460 065
ania@mdkbatory.pl

Dział Edukacji i Animacji Kulturalnej
Alina Łysikowska
tel. 32 2460 063

alina@mdkbatory.pl

Kinga Brzezicka-Trzopek
tel. 32 2460 064
kinga@mdkbatory.pl

Działu techniczny
Krzysztof Raport
tel. 32 2460 069
krzysiek@mdkbatory.pl 

Dział utrzymania ruchu
Szymon Grychnik
tel. 32 2460 069
szymon@mdkbatory.pl

Działu obsługi sceny
Łukasz Foerster

tel. 32 2460 069
lukasz@mdkbatory.plosoba odpowiedzialna za treść: M. Krzemień, dnia: 2007-03-14
utworzony: 05-10-2006 / modyfikowany: 29-09-2021
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie 2022, kontakt: marcin@mdkbatory.pl