BIP - Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie

BIP - strona główna
Miejski Dom Kultury BATORY w ChorzowieMiejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
DYREKCJA JEDNOSTKI

DYREKCJA:

Dyrektor
Sylwester Paprocki
tel. (032) 2460 060-3
sylwek@mdkbatory.pl  

DYREKTOR MDK "BATORY" w szczególności:
- kieruje całokształtem działań MDK "Batory",
- zarządza MDK "Batory" oraz reprezentuje go na zewnątrz,
- jest zwierzchnikiem w stosunku do pracowników MDK "Batory",
- ustala wewnętrzną organizację MDK "Batory",
- tworzy i wprowadza w życie regulaminy, procedury i inne przepisy wewnętrzne,
- prowadzi nadzór nad racjonalną gospodarką MDK "Batory",
- współpracuje z organami administracji, organizacjami oraz instytucjami z terenu Chorzowa i poza jego granicami.

PROGRAM DZIAŁANIA MDK BATORY 2020-2024

z-ca Dyrektora ds. finansowych - Główny Księgowy
Krystyna Koprowska-Glinka
tel. (032) 2460 871
krystyna@mdkbatory.pl

 ZASTĘPCA DYREKTORA MDK "BATORY" pełni zastępstwo podczas nieobecności Dyrektora w sprawach związanych z bieżącą działalnością MDK "Batory".PRACOWNICY ADMINISTRACJI ORAZ KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH:

Gł. specjalista ds. finansowych - z-ca gł. księgowego
Aleksandra Jasak
tel. (032) 2460 871
aleksandra@mdkbatory.pl

Gł. specjalista ds. administracji, kadr i sprzedaży
Mirosław Łysikowski
tel. (032) 2460 870
mirek@mdkbatory.pl

Specjalista ds. administracji, analiz i zamówień publicznych
Marcin Krzemień
tel. (032) 2460 872
marcin@mdkbatory.pl

Specjalista ds. animacji społecznej i organizacji imprez
kierownik programu HASZ (Hajducka Scena Zdarzeń)
Karolina Janota
tel. (032) 2460 061
karolina@mdkbatory.pl

Gł. specjalista ds. aktywizacji społecznej
kierownik programu LIS (Laboratorium Integracji Społecznej)
Aleksandra Krzyżanowska-Szołtysek
tel. (032) 2460 062
ola@mdkbatory.pl

Gł. specjalista ds. edukacji kulturowej
kierownik programu RAFT (Pracownia Edukacji Kulturalnej)
Joanna Radzik
tel. (032) 2460 064
joanna@mdkbatory.pl

Gł. specjalista ds. nowych technik animacji społecznej
kierownik programu LOFT (Pracownia Działań Kreatywnych)
Anna Wietecha
tel. (032) 2460 062
ania@mdkbatory.pl

Specjalista ds. dziedzictwa kulturowego
kierownik programu TiT (Tradycja i Tożsamość)
Alina Łysikowska
tel. (032) 2460 063

alina@mdkbatory.pl

Gospodarz obiektu - Kierownik działu technicznego
Krzysztof Raport

tel. (032) 2460 069
krzysiek@mdkbatory.pl 

Główny Specjalista ds. utrzymania ruchu - Kierownik działu obsługi sceny
Szymon Grychnik
tel. (032) 2460 069
szymon@mdkbatory.plosoba odpowiedzialna za treść: A. Krzyżanowska-Szołtysek, dnia: 2007-03-14
utworzony: 05-10-2006 / modyfikowany: 28-01-2020
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie 2021, kontakt: marcin@mdkbatory.pl