BIP - Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie

BIP - strona główna
Miejski Dom Kultury BATORY w ChorzowieMiejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Podstawowym celem działalności MDK "Batory" jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz tworzenia jej wartości. MDK "Batory" realizauje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, animacji społecznej oraz zadania z zakresu rekreacji i kultury fizycznej. W realizacji swych działań MDK "Batory" współdziała z organami administracji państwowej, samorządowami lokalnymi, organizacjami pożytku publicznego, instytucjami kultruy, związkami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

Do zadań MDK "Batory" należą w szczególności:

 1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Chorzowa oraz tworzenie warunków do ich zaspokajania,
 2. programowanie, organizowanie i realizacja działań w zakresie upowszechniania kultury,
 3. przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kultrualnych,
 4. kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 5. tworzenie warunków dla łączenia wartości kultury polskiej z kulturą innych krajów,
 6. wspieranie działań na rzecz ochrony i udostępniania dóbr kultury, szczególnie kultury Regionu,
 7. promocja i upowszechnianie kultury i sztuki,
 8. wspieranie i realizacja projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
 9. działania na rzecz aktywnego wypoczynku - rekreacji,
 10. edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury, głównie polskiej, a także europejksiej i światowej.


osoba odpowiedzialna za treść: A. Krzyżanowska, dnia: 2012-11-26
utworzony: 05-10-2006 / modyfikowany: 29-09-2021
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie 2022, kontakt: marcin@mdkbatory.pl